Uit een steekproef is gebleken dat Assenaren een hang naar het gewone hebben. Voor ons reden om te starten met het project Gewoon Assen. Gewoon Assen doet onderzoek naar wat ‘gewoon’ is voor de mensen in Assen.

Doe mee met het onderzoek, laat weten wat gewoon is.*

*U kunt geen prijs meer winnen, maar uw inzending doet nog wel mee aan het voortdurende onderzoek naar wat gewoon is in Assen.

01.
Had u kans willen maken op een normale prijs?
02.
Wat is wat u betreft een normale prijs die u niet meer kunt winnen?
03.
Omschrijf kort en krachtig wat voor u gewoon is.
04.
Hoe gewoon bent u?
05.
Welke waardering geeft u aan het begrip 'gewoon'?
06.
Wat is uw belangrijkste gewoonte?
07.
Wat is uw gewoonste bezit?
08.
Wat vindt u gewone muziek? Leg uit.
09.
Hoe origineel is de inrichting van uw woonkamer?
10.
Wat is het normaalste dagblad?
11.
Wat is volgens u de gewoonste televisiezender?
12.
Wat zouden meer mensen moeten doen om de wereld normaler te maken?
13.
Vindt u gewoon hetzelfde als normaal?
14.
Wat vindt u een gewone lengte voor een mens?
centimeter
15.
Welk van de volgende kleuren vindt u gewoon?
16.
Beschrijf een gewone situatie.
17.
Het gewone krijgt over het algemeen te weinig waardering.
18.
Gewoon is gewoon niet gek genoeg.
19.
Ik zeg altijd waar het op neer komt, ook als de mensen mij voor gek verklaren.
20.
Onze samenleving is te klein voor echt individueel gedrag.
21.
In haar diepste wezen is de mens geen gewoontedier.
22.
Ik ben liever een arrogante smaakmaker dan een burgermannetje of vrouwtje.
23.
Het individualisme in onze maatschappij is positief doorgeslagen.
Vul als u kans wilt maken op de door u opgegeven normale prijs ook de volgende vragen in:
24.
Naam
25.
Straat
26.
Postcode
27.
Woonplaats
28.
E-mail
Beantwoord ook de reservevragen om nog meer kans te maken op een normale prijs!
Hoe vaak denkt u "doe toch eens normaal man / vrouw" in de volgende situaties:
29a.
Op straat, in de openbare ruimte.
29b.
Bij het lezen van de krant.
29c.
Bij het kijken naar de televisie.
29d.
Bij het surfen over het internet
29e.
Tijdens het praten met uw buren